Ophalen oud papier 2017 / 2018

03 november 2017
22 december 2017
09 februari 2018
06 april 2018
25 mei 2018
13 juli 2018

Wilt u vanaf 17:30 uur uw papier en karton klaarzetten. Graag gebundeld of in zakken/ dozen.
Woont u niet aan de route dan kunt u contact opnemen met Bianca Splinter (434306) of Jeannet Kruit (433592)

Namens de activiteitencommissie van de ODBS Nijenstein, bedankt!

De Inswinger.

Cluborgaan van de voetbalvereniging Zandeweer Eppenhuizen combinatie.

Kopij inleveren:
De Inswinger: clubblad-zec@hotmail.com
Activiteitencommissie : ac-zec@hotmail.com

De bijdragen van de leden wordt ieder jaar aan huis opgehaald.

Gemeenteblad Zandeweer.

Kopij inleveren tot en met de 10de van elke maand.
Bij Esther de Vries, Molenhorn 26, 9997 PN Zandeweer tel 0595-435512
Email: estherdevries@rocketmail.com
En bij
Siska Stocker, Clantlaan 1, 9981–NK Uithuizen
Email: siskastocker@gmail.com

Vrijwillige bijdragen. Info: E. v/d Hoek tel 0595-432307